Undantagskontrakt från 1920

Detta är ett skannad originalkontrakt från min hustrus släkt från 1920. Jag fick tag på det bland en hög med gamla dokument efter att min svärfar avled för nio år sedan. Det var hans farföräldrar som skulle bo kvar, när hans egen far tog över driften av gården. Jag har skrivit av texten utan att ändra något. För att komma till dokumentet tryck här.
/Verner

Artiklar på hemsidan

Vid arbetet med Föreningens årliga tidning har vi i redaktionskommittén efterhand fått fram så många möjliga förslag till artiklar, att vi inte har plats för dem i tidningen. Vi skulle möjligen kunna komma ut med två tidningar per år, men kostnaden för detta skulle bli för stor och så även arbetsbördan. Vi har i stället kommit på att Föreningens hemsida skulle vara ett bra forum för att lägga ut artiklar och annat släktrelaterad material på. Än så länga är det på teststadiet, så vi ber om överseende med detta.

För att komma till första ”artikel” som är ett utsnitt från Vilhelm Mobergs debutroman ”Raskens” från 1927 tryck här. / Verner Uhrenholt

Föreningens tidning och dess redaktion

Två tredjedelar av vår redaktion har tyvärr meddelat sin avgång efter detta nummer. Speciellt vår redaktör Ingegerd Werners avgång är ett stort avbräck.

Vi söker därför frivilliga krafter som vill hjälpa till med att skapa detta årets nummer. Ambitionen är att komma ut med ett nytt nummer i november som är minst lika bra som det förra men lite tunnare.

Lösnummerpriset på tidningen är 30 kr från och med 2016 års nummer. Tidningen ingår dock i medlemskapet så är du medlem och inte har fått ditt exemplar hör av er till oss. Det inkluderar er som blivit medlemmar under 2017. Observera att portokostnaden är väldigt stor så vi föredrar om ni kan komma och hämta ert exemplar under något av våra möten på Puls Arena.

Det senaste numret av medlemstidningen kom ut i november 2016 och det kan du läsa om:

Eva Pålsson Wigström
En fånges vardag på 1800-talet
Ångaren Kettys sista resa
När Burö sjönk
Examenskläder 1942
Satserups skola
DNA i släktforskningen
Tage William Lindsjö
Skolkarhemmet
Kvastgumman
Länsman Brodde Månsson
Erikstorp
Ströget

Information om tidningen finns normalt här.

 

Äldre medlemstidningar är nu digitaliserade.

Under åren har Föreningen gett ut ett flertal medlemstidningar som står i pärmar på kontoret eller ligger i gömslen runt omkring i hemmen. För att göra dessa guldgruvor tillgängliga för alla medlemmar, nya som gamla, har de under våren 2016 skannats in och finns nu tillgängliga på USB-minnen för dem som är intresserade.

Rent praktiskt går det till så att man kan komma till vårt ”öppet hus” tisdagar med egen dator eller med ett USB-minne på minimum 1 GB (gigabyte) och så kopiera tidningarna från ett av de 4 USB-minnen som finns för detta – eller tillfälligt låna hem ett av dessa minnen och kopiera in på egen dator hemma.

Någon förteckning över vilka tidningar som gjorts har vi inte, så tyvärr kan det vara så att vissa nummer fattas. Om någon av er skulle ha dessa hemma tar vi tacksamt emot dem till låns för skanning eller till arkivet.

De tidningar som vi har med är:

1990 nr 1, 1991 nr 1, 1992 nr 1+2, 1993 (fattas), 1994 nr 1+2, 1995 nr 1+2, 1996 nr 1+2, 1997 nr 1+2, 1998 nr 1+2, 1999 nr 1+2, 2000 nr 2, 2001 nr 1+2, 2002 nr 1+2, 2003 nr 1+2, 2004 nr 1, 2005 nr 1, 2006 nr 1, 2007 (fattas), 2008 nr 1, 2009 nr 1+2, 2010 nr 1+2, 2011 (fattas), 2012 (fattas), 2013 nr 1, 2014 nr 1, 2015 nr 1.

Verner Uhrenholt

Dialektinspelningar från Landskronabygden

Föreningen fick följande meddelande från Institutet för språk och folkminnen.
De söker efter information om eller av några personer som blivit intervjuade på 1940-1960-talen. Kanske kan någon av oss hjälpa till?

Hjälp oss att tillgängliggöra intervjuer från Skåne!

Institutet för språk och folkminnen och dess föregångare har alltsedan 1900-talets början dokumenterat och forskat om språk och kultur i Sverige. Vi vill vi ge fler människor möjligheten att ta del av samlingarna och planerar nu att publicera ett urval av våra dialektinspelningar från Skåne på vår webbplats. Nu söker vi efter släktingar till dem som intervjuats och hoppas att kanske kunna få hjälp av Landskronabygdens släktforskare att hitta några av dessa!

Inspelningarna är gjorda på 1940–1960-talen. Arkivets personal åkte då runt och intervjuade äldre skåningar om deras liv, arbete och språk. På 1940-talet gjordes inspelningarna i regel på grammofonskivor. I mitten av 1950-talet övergick man till att göra inspelningar på rullband. Inspelningarna utgör en unik källa till kunskap om både dialekter och folklig kultur.

Vi vill nu gärna komma i kontakt med släktingar till de intervjuade och kanske i några fall personer som blivit intervjuade – dels för att fråga om de godkänner att vi publicerar inspelningarna, dels för att kunna komplettera intervjuerna med fler uppgifter om och fotografier på de inspelade. Här bifogas en förteckning över personer som intervjuats i Landskronabygden under den aktuella perioden. Kontakta gärna oss om ni vill hjälpa till med detta!

Med vänlig hälsning,
Marie-Louise Thomasson

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Tel. 031 – 13 94 61
Växel: 031 – 10 75 30
E-post: marie-louise.thomasson@sprakochfolkminnen.se
Hemsida: www.sprakochfolkminnen.se

Personer intervjuade i Landskronabygden

Larsson, Olof 1894 lantbrukare Född i Annelöv. Nu på Dösjebro ålderdomshem. Annelöv
Dahlström, Gottfrid 1880-05-15 krutbruksarbetare Född i Annelöv . Nu på Dösjebro ålderdomshem. Annelöv
Svensson, Nils 1873 kusk; statare Född i Svalöv. Kom till Asmundtorp vid 6 års ålder och har bott där alltsedan. Asmundtorp
Persson, Axel 1883 kommunalordförande Född i Asmundtorp.
Gustavsson, Edvin 1901 båtbyggare Landskrona. Född där. Landskrona
Tern, John 1886 tullöveruppsyningsman Född i Landskrona. Landskrona
Nilsson, Otto ca 85 år byggmästare Ottarp. Har alltid bott i socknen. Ottarp