Program 2024 Våren

  • 22 februari  ”Historien bakom en kurs-och lägergård” Mona och Björn Löwenqvist kommer berätta historien om den kvarn som blev scouternas 1949. Det blir ett intressant föredrag om kvarnen från 1600-talet och de mjölnare som verkat där.
  • 5 mars Besök i Landskrona stadsarkiv OBS en tisdag kl. 13:00 i Stadshuset.
  • 21 mars ”Och moderns oförvitliga klemande. Om hospitalsarkiv” Arkivarie och författare Petra Nyberg kommer att berätta om öden man kan hitta i vårdens arkiv. Därefter kommer årsmötet hållas.
  • 18 april ”I Selmas kvarter” Greger Nilsson kommer att med hjälp av ett bildspel guida oss genom Selma Lagerlöfs Landskrona
  • 23 maj ”Se till den som liten är – uppfostringshjelp förr” Birgitta Nilsson berättar utifrån sin bok ”Se til den som liten är…” där hon skrivit om hur barn och fattiga familjer hjälptes förr i tiden. Boken utgår från situationen i Borgeby, Fjelie, Flädie och Lomma.

Datum och lokal för föredragen kan ändras.
Tid och plats: Meddelas i kallelsen via Bokat.se, på hemsidan samt på vår Facebook.

Månadsmötena är normalt i ÖV-huset på torsdagar kl. 18:30. ÖV-huset ligger på Ödmanssonsgatan 12. Lokalen lånar vi av HELA ideella. Efter föreläsningen serverar vi för de medlemmar som vill kaffe och några goda smörgåsar för 30 kr. Icke-medlemmar är också välkomna men måste betala priset av fikan för att få delta.

Studieförbundet Vuxenskolan och Landskronabygdens Släktforskare samverkar om studiecirklar och kultur.