Program 2019 Hösten

  • 25/9 Kring ett drygt 100-årigt fotoalbum med Verner Uhrenholt
    Verner visar med utgångspunkt från ett mera än 100 år gammalt fotoalbum utan namn om hur man kan kommer vidare och identifierar sina släktingar. Vi får bland annat höra om hur han fick hjälp av sonson till en amerikansk emigrant.
  • 23/10 Stadsarkivarie Rolf Theander
    Stadsarkivarien besöker oss berättar vad som finns i kommunarkivet och hur vi på bästa sätt kan komma åt uppgifter som kan intressera oss släktforskare.
  • 27/11 DNA i släktforskningen med Niklas Hertzman
    Niklas återkommer och fördjupar våra kunskaper. Vi börjar med en kort genomgång för de som är nyfikna, men som ännu inte har topsat sig. Det kommer att finnas möjlighet att topsa sig efter föredraget (på FamilyTreeDNA), mer information kommer senare. Därefter tittar vi på några exempel på hur man skall tänka när man analyserar sitt resultat. Vi kommer även att titta hur resultaten ser ut om man testat sig på MyHeritage eller på Ancestry. Grunderna om DNA är så klart lika oberoende av bolag, men hur resultatet presenteras och vilka hjälpmedel som finns skiljer sig åt.

Datum och lokal för föredragen kan ändras.
Tid och plats: Meddelas i kallelsen via Bokat.se och på hemsidan samt på Facebook.

Månadsmötena är normalt i Larvilokalen på onsdagar kl. 18:30. Larvilokalen ligger på Larvigatan 19D men kan lättast nås från Kapellvägen (vägen mellan höghusen och Landskrona Kyrkogård). Larvilokalen är vid det mittersta höghuset. Ingången är mellan flera flaggstänger och ni måste gå upp en våning (alternativt ta hissen) för att komma till lokalen. Efter föreläsningen serverar vi normalt alltid kaffe och några goda smörgåsar för 30 kr.