Program 2018 Hösten

  • 26/9 Rolf Johansson om SVAR i praktiken
    Pensionerade arkivarie Rolf Johansson återkommer men den här gången pratar han mer hur man praktiskt använder SVAR.
  • 24/10 Gunnel Ståhl berättar om Gråen
    Det gamla försvarsverket som aldrig blev färdigt kommer vi få lära oss mer om på detta intressanta möte.
  • 28/11 Niklas Hertzman DNA i släktforskningens tjänst
    Nu är det tid för oss att ta upp detta komplicerade ämne som det ofta pratats om. Tekniken och har utvecklats och priserna sjunkit så att det nu är ett helt rimligt komplement till vanlig släktforskning. Niklas kommer att ge en grundkurs i hur man kan använda DNA och det kommer finnas möjlighet för de som vill att topsa/testa sig för ett fördelaktigt pris.

Datum och lokal för föredragen kan ändras.
Tid och plats: Meddelas i kallelsen via Bokat.se och på hemsidan samt på Facebook.

Månadsmötena är i Larvilokalen på onsdagar kl. 18:30. Larvilokalen ligger på Larvigatan 19D men kan lättast nås från Kapellvägen (vägen mellan höghusen och Landskrona Kyrkogård). Larvilokalen är vid det mittersta höghuset. Ingången är mellan flera flaggstänger och ni måste gå upp en våning (alternativt ta hissen) för att komma till lokalen. Efter föreläsningen serverar vi normalt alltid kaffe och några goda smörgåsar till en mindre peng.