Tidningen 2020

Landskronabygdens Släktforskares årliga tidning har nu blivit klar för distribution, men eftersom corona pandemin härjar som den gör har vi inga medlemsmöten där vi kan dela ut den som vi brukar. Att skicka alla tidningar ut med vanlig post innebär en stor kostnad för föreningen, varför vi vill ge våra medlemmar möjlighet att hämta tidningen själv.

Vi kommer därför att göra så, att ni kan hämta tidningen på vår lokal på Säbygatan 7, onsdag den 4 november på förmiddagen mellan kl 10 och 12. Vi försöker följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så det blir inget tillfälle att träffas för någon längre stunds snack – utan bara kort för en överlämning. De som kommer på det senarelagda årsmötet den 11 november kan få tidningen då, men eftersom vi tror att många avstår från att komma till årsmötet kan den alltså hämtas onsdag den 4 november. Eventuellt blir det ytterligare en dag för utlämning ett par veckor senare.

Vi kommer att meddela om detta på vår Facebooksida och på Hemsidan.
Hälsningar Verner

Årsmötet 2020 (inställt)

Landskrona Kommun har avbokat vår möteslokal och vi måste därför ställa in årsmötet igen!
Detta sker p.g.a. de nya corona-restriktioner i Skåne.

Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet onsdagen den 11 november kl. 18:30 i vår gamla möteslokal i Puls Arena, Varggatan 17.Observera att den gamla ingången är stängd för allmänheten och vi måste gå in genom entredörrarna som finns vid parkeringen på Varggatan och ut mot Stenorsvägen.
Bytet av lokal beror på att Larvilokalen ej går att hyra under resten av året. Lokalen är tyvärr lite mindre men med lite god vilja ska vi kunna uppehålla den sociala distanseringen.

Vi kommer inte att ha någon servering.
De flesta möteshandlingar har funnits tillgängliga på hemsidan (datum i kallelse och dagordning stämmer ej) sedan minst den 16 mars och alla kan fås på papper på själva årsmötet eller skickade hem om så önskas. Kontakta styrelsen om ni har frågor eller förslag. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet alltså den 28 oktober.  

Påminner om att medlemsavgiften för 2020 (200 kr och 100 kr ytterligare för familjemedlem) skall vara föreningen tillhanda senast innan årsmötets början via Bankgiro 373-4001 eller med kontantbetalning i årsmöteslokalen. Glöm inte att ange vem betalningen avser och e-postadress.

Vi vill också påminna om att vi finns på Facebook.

Landskronabygdens Släktforskares styrelse