Sommaraktivitet på Stadsbiblioteket

För er alla som inte kan låta släktforskningen vila under sommaren.

Föreningen kommer att vara på plats på Landskrona Stadsbibliotek under 6 onsdagar i sommar. Vi kommer att sitta där vi brukar sitta på andra våningen vid det runda bordet intill släktforskardatorn mellan klockan 13-16.

Det första träffen blir den 24/6 sedan kommer vi träffas alla följande onsdagar t.o.m. den 29/7.

Tyska Släktforskardagar

För de som är intresserade av att forska om sina tyska släktingar fick vi en intressant inbjudan.

Detta års ”Tyska Släktforskardagar” med tematForskning utan gränser” kommer att hållas 2-4 Oktober 2015 i thüringiska staden GOTHA.
Vår förening ”Arbeitsgemeinschaft Genealogie Thüringen” (Arbetsgruppen Släktforskning Thüringen) är värd för arrangemanget med Sverige som gästland.

Arrangemanget som vänder sig till alla intresserade, omfattar bl.a. en mässa med många utställare med allt från lokala föreningar till större tjänsteföretag. Under dagarna erbjuds också ett stort antal föredrag av hög kvalitet.

Vi hoppas på många deltagare även från Sverige och ber er, att offentliggöra Kungörelsen ”Tyska Släktforskardagar”, vilket vi nu har gjort.

Hoppas vi ses i Gotha!
Mycket varmt välkommen till Tyska Släktforskardagarna 2015

För Arbetsgruppen Släktforskning Thüringen / AGT
Heidi Hölscher

Hemsidan för Släktforskardagarna 2015 www.genealogentag.de är under uppbyggnad.

 

Dialektinspelningar från Landskronabygden

Föreningen fick följande meddelande från Institutet för språk och folkminnen.
De söker efter information om eller av några personer som blivit intervjuade på 1940-1960-talen. Kanske kan någon av oss hjälpa till?

Hjälp oss att tillgängliggöra intervjuer från Skåne!

Institutet för språk och folkminnen och dess föregångare har alltsedan 1900-talets början dokumenterat och forskat om språk och kultur i Sverige. Vi vill vi ge fler människor möjligheten att ta del av samlingarna och planerar nu att publicera ett urval av våra dialektinspelningar från Skåne på vår webbplats. Nu söker vi efter släktingar till dem som intervjuats och hoppas att kanske kunna få hjälp av Landskronabygdens släktforskare att hitta några av dessa!

Inspelningarna är gjorda på 1940–1960-talen. Arkivets personal åkte då runt och intervjuade äldre skåningar om deras liv, arbete och språk. På 1940-talet gjordes inspelningarna i regel på grammofonskivor. I mitten av 1950-talet övergick man till att göra inspelningar på rullband. Inspelningarna utgör en unik källa till kunskap om både dialekter och folklig kultur.

Vi vill nu gärna komma i kontakt med släktingar till de intervjuade och kanske i några fall personer som blivit intervjuade – dels för att fråga om de godkänner att vi publicerar inspelningarna, dels för att kunna komplettera intervjuerna med fler uppgifter om och fotografier på de inspelade. Här bifogas en förteckning över personer som intervjuats i Landskronabygden under den aktuella perioden. Kontakta gärna oss om ni vill hjälpa till med detta!

Med vänlig hälsning,
Marie-Louise Thomasson

Institutet för språk och folkminnen
Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
Vallgatan 22
411 16 Göteborg

Tel. 031 – 13 94 61
Växel: 031 – 10 75 30
E-post: marie-louise.thomasson@sprakochfolkminnen.se
Hemsida: www.sprakochfolkminnen.se

Personer intervjuade i Landskronabygden

Larsson, Olof 1894 lantbrukare Född i Annelöv. Nu på Dösjebro ålderdomshem. Annelöv
Dahlström, Gottfrid 1880-05-15 krutbruksarbetare Född i Annelöv . Nu på Dösjebro ålderdomshem. Annelöv
Svensson, Nils 1873 kusk; statare Född i Svalöv. Kom till Asmundtorp vid 6 års ålder och har bott där alltsedan. Asmundtorp
Persson, Axel 1883 kommunalordförande Född i Asmundtorp.
Gustavsson, Edvin 1901 båtbyggare Landskrona. Född där. Landskrona
Tern, John 1886 tullöveruppsyningsman Född i Landskrona. Landskrona
Nilsson, Otto ca 85 år byggmästare Ottarp. Har alltid bott i socknen. Ottarp